Przypominamy wiadomości na temat państw Unii Europejskiej i ich stolic

Klasa VII – lekcja 19

Temat lekcji: Przypominamy wiadomości na temat państw Unii Europejskiej i ich stolic.

Cel lekcji w języku ucznia: Przypomnisz wiadomości na temat państw UE.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam państwa UE i ich stolice.

Wprowadzenie.

UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Obecnie Unia liczy 27 państw członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r.

Ilustracja nr 1. Państwa Unii Europejskiej. Wikipedia.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 4 minuty.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 254 – 255 – 4 minuty.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika wypisz w zeszycie nazwy 27 państw UE i ich stolice w celu przypomnienia wiadomości – 14 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.