Omawiamy wybrane wydarzenia w Polsce w czasach stalinizmu

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia w Polsce w czasach stalinizmu.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady przemian społecznych opartych na kulcie jednostki.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest stalinizm, socrealizm.
  2. Omawiam na czym polegał kult jednostki.
  3. Podaję przykłady walki z Kościołem katolickim.

15 grudnia 1948 r. odbył się kongres zjednoczeniowy, podczas którego została utworzona Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). Sekretarzem został Bolesław Bierut.

Ilustracja 1. Bierut i Stalin. Wikipedia

Ilustracja 2. Bierut i Stalin. Wikipedia

Stalinizm.

W następnej kolejności komuniści rozpoczęli wdrażanie rozwiązań wzorowanych na sowieckich. Brutalnie rozprawili się z przeciwnikami , a społeczeństwo poddali kontroli. Najważniejsze urzędy w państwie powierzano Rosjanom. Do szerzenia swoich haseł wykorzystywali propagandę. Wprowadzono kult jednostki, który polegał na oddawaniu czci Stalinowi. Szczególną uwagę skupiono na młodzieży, która miała być wychowana w duchu komunistyczne władzy.

Ilustracja 3. Kult jednostki. Wikipedia

Ilustracja 4. Kult jednostki. Wikipedia

W kulturze obowiązywał jedyny nurt: socrealizm – realizm socjalistyczny. Sztuka miała nieść jednoznaczny i czytelny przekaz propagandowy. Inicjatywę innych twórców nagminnie zwalczano.

Ilustracja 5. Socrealizm. Wikipedia

Ilustracja 6. Socrealizm. Wikipedia

Ilustracja 7. Socrealizm. Wikipedia

Komuniści po umocnieniu swojej władzy rozpoczęli walkę z Kościołem katolickim. We wrześniu 1953 r. aresztowano prymasa Polski – kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ilustracja 8. Prymas kardynał Stefan Wyszyński Wikipedia

Ilustracja 9. Prymas kardynał Stefan Wyszyński Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 178 – 181 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wyjaśnij na czym polegał proces stalinizmu w Polsce.

Uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z opiniami – Podaj 4 przykłady stalinizmu w Polsce.

  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).