Charakteryzujemy zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim

Klasa VI – lekcja 8 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Charakteryzujemy zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady zmian politycznych W Europie w okresie napoleońskim.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona.
  2. Charakteryzuję przemiany polityczne.
  3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1804 r., 1805 r.

Materiał wprowadzający.

Kariera, która stała się udziałem Napoleona Bonapartego, niezamożnego Korsykanina, była możliwa tylko w społeczeństwie odmienionym przez rewolucję. Jednak zdecydowały o tym talenty militarne i polityczne człowieka, który świadomie związał swoje losy z Francją i w wieku zaledwie 24 lat uzyskał stopień generała. Umiał dostrzec to, że rewolucja francuska nie była wydarzeniem, lecz procesem historycznym, w którym dopiero po zwycięstwie zaczyna się walka.

Ilustracja nr 1. Napoleon Bonaparte. Wikipedia.pl

1796 roku otrzymał naczelne dowództwo nad armią francuską we Włoszech.

Zdobyta we Włoszech ogromna popularność pozwoliła mu na przejęcie władzy i usunięcie skompromitowanych nieudolnością polityków Dyrektoriatu. Dnia 9 listopada 1799 roku (w siódmym roku istnienia republiki francuskiej) Bonaparte przeprowadził w Paryżu udany zamach stanu. Specjalnie w tym celu powrócił z kolonialnej wyprawy egipskiej, na którą został wysłany przez władze francuskie ponad rok wcześniej, w połowie 1798 roku.

Ilustracja nr 2. Koronacja Napoleona Bonaparte.Epodreczniki.pl

1804 roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów. Ten specyficzny tytuł miał podkreślić nowy sposób sprawowania władzy monarszej, z woli i dla dobra ludu francuskiego. W tym samym roku z jego inicjatywy został uchwalony zbiór praw znany jako Kodeks Napoleona.

Koronacja Napoleona na cesarza otworzyła nową epokę w dziejach Europy. Miał on świadomość swojej wielkości, rozumował w kategoriach imperialnych i temu podporządkowywał swoje polityczne działania. Pod jego rządami dla Francuzów nastał czas wielkich zwycięstw i glorii.

Bitwę pod Austerlitz, stoczoną 2 grudnia 1805 roku z armiami

Ilustracja nr 3. Bitwa pod Austerlitz. Wikipedia.

dowodzonymi przez dwóch cesarzy – Rosji i Austrii, Napoleon uznawał za swoje najświetniejsze zwycięstwo. Nazwano ją „bitwą trzech cesarzy”. W wyniku tego zwycięstwa Austria stała się krajem częściowo zależnym od Francji i przestała przewodzić Rzeszy Niemieckiej, którą zlikwidowano. Wkrótce los wielu podporządkowanych Napoleonowi państw niemieckich podzieliły też Prusy. Francja stała się mocarstwem wywierającym przemożny wpływ w zachodniej i środkowej części kontynentu. 

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (10 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie informację na temat: Jakie zmiany we Francji wprowadził Kodeks Napoleona ( 15 minut ).
  4. W zeszycie wyjaśnij podane w kryteriach daty – 1804, 1805 – 5 minut.

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Proszę nie przesyłać z tego tematu informacji zwrotnej.