Analizujemy relację Kościół – państwo w okresie małej stabilizacji

Temat: Analizujemy relację Kościół – państwo w okresie małej stabilizacji.

Cel lekcji: Poznasz relacje między Kościołem, a państwem za rządów W.Gomułki.

Kryteria sukcesu:

  1.  Omawiam relacje między Gomułką, a Kościołem katolickim.

W 1958 r. W. Gomułka po wzmocnieniu swojej pozycji jako I sekretarz PZPR, wznowił walkę z Kościołem katolickim.

Ilustracja 1. Wojna z Kościołem. Wikipedia

 Podjęte zostały działania:

  1. likwidacja nauczania religii w szkołach
  2. utrudniano budowę i remont kościołów
  3. kleryków powoływano do wojska
  4. oficerom wojska i milicji oraz urzędnikom partyjnym zabroniono uczestnictwa w nabożeństwach, zawierania ślubów kościelnych, korzystania z sakramentów

Ilustracja 2. Wojna z Kościołem. Wikipedia

Głównym celem polityki była ateizacja społeczeństwa polskiego. Działania prymasa Stefana Wyszyńskiego uznano za szkodliwe i zezwolono na krytykę ze strony partyjnej propagandy. Słowa orędzia: „ udzielamy wybaczenia i prosimy o nie” skierowane do biskupów niemieckich, zostały uznane jako zdrada interesów narodowych.

W 1966 r. Kościół obchodził Tysiąclecie Chrztu Polski, władze zorganizowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Ilustracja 3. Tysiąclecie Chrztu Polski. Wikipedia

Ilustracja 4. Tysiąclecie Chrztu Polski. Wikipedia

Ilustracja 5. Tysiąclecie Państwa Polskiego. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 189 – 190 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przykłady podjętych działań przez władze komunistyczne w relacji Kościół – państwo. Wyjaśnij co się wydarzyło w 1966 r.

Uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z opiniami – Wypisz do zeszytu przykłady podjętych działań przez władze komunistyczne w relacji Kościół – państwo.