Analizujemy sytuację państwa polskiego w dobie stanisławowskiej  na przykładzie wybranych działań i reform

Temat: Analizujemy sytuację państwa polskiego w dobie stanisławowskiej  na przykładzie wybranych działań i reform.

Cel lekcji: Poznasz przykłady podjętych działań i reform w celu naprawy państwa polskiego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim był Stanisław August Poniatowski.
 2. Podaję i wyjaśniam przykłady 4 reform w celu naprawy państwa polskiego.
 3.  Wyjaśniam co to jest KEN, wymieniam 2 założycieli i podaję 5 przykładów podjętych działań.
 4. Wyjaśniam daty: 1764, 1765, 1773.

6 września 1764 r. królem Polski został stolnik litewski Stanisław August Poniatowski.

Ilustracja ½ Stanisław August Poniatowski. Wikipedia

Objął on rządy dzięki poparciu carycy Rosji – Katarzyny II i jej wojsk.

Ilustracja 3/4Katarzyna II i Stanisław August Poniatowski. Wikipedia

Władcę poparło również wpływowe stronnictwo magnackie rodu Czartoryskich nazywane Familią.

Stanisław August Poniatowski w pierwszym okresie swojej władzy był zwolennikiem reform:

 1. reforma finansów – do obiegu wypuszczono nowe monety
 2.  ujednolicenie systemu miar i wag
 3. zniesienie prywatnego cła
 4. założenie z inicjatywy króla w 1765 r. Szkoły Rycerskiej w Warszawie

Ilustracja 5/6 Szkoła Rycerska. Wikipedia

W 1773 r. sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej.

Ilustracja 7/8 Grzegorz Piramowicz i Hugo Kołłątaj. Wikipedia

Ilustracja 9/10 Grzegorz Piramowicz. Wikipedia

Cele działalności KEN:

 • prowadzenie szkół
 • wychowywanie młodzieży na mądrych obywateli i patriotów
 • propagowanie języka polskiego
 • prowadzenie zajęć praktycznych
 • przygotowywanie i opracowanie podręczników – Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. W zeszycie napisz notatkę na temat działalności i założycieli KEN.