Analizujemy tekst źródłowy na temat stanu wojennego w Polsce

Klasa VIII

Temat lekcji: Analizujemy tekst źródłowy na temat stanu wojennego w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przyczyny ogłoszenia stanu wojennego na podstawie analizy tekstu źródłowego.

Kryterium sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Polsce (4).

Ilustracja nr 1. Czołgi na ulicach podczas stanu wojennego. Fotografia, domena publiczna.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  35 minut:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z treścią tekstu źródłowego w podręczniku 213.
  3. Przeanalizuj przedstawioną powyżej ilustrację i wyciągnij wnioski.
  4. Napisz w zeszycie informację – Zarzuty wysuwane wobec Solidarności przez władze komunistyczne.
  5. Naucz się tego i poprzednich tematów.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.