Analizujemy tekst źródłowy na temat wydarzenia w PRL w roku 1968

Temat: Analizujemy tekst źródłowy na temat wydarzenia w PRL w roku 1968.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL za rządów Gomułki.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wydarzenia Marca 1968 r. – podaję ich przyczyny i skutki.

Ilustracja 1. Dziady w reżyserii Dejmka. Wikipedia

Ilustracja 2. Dziady w reżyserii Dejmka. Wikipedia

Podczas przemówienia na spotkaniu z aktywem partyjnym w Warszawie 19 marca 1968 r. Władysław Gomułka przedstawił postulaty według których „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, nie mogą być wystawiane w Teatrze Narodowym.

Przeanalizuj tekst źródłowy, który znajduje się w podręczniku (191). Odpowiedz na pytanie: 

  1. dlaczego władze komunistyczne podjęły decyzję o zakazie wystawiania dzieła Adama Mickiewicza „Dziady”?                         

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 191 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.