Analizujemy wybrane wydarzenia w PRL po 1970 r.

Temat: Analizujemy  wybrane wydarzenia w PRL  po 1970 r.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL lat 70- tych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim był Edward Gierek.
  2. Wyjaśniam określenia: „druga Polska”, „rozwój na kredyt”, „propaganda sukcesu”.

Po odsunięciu W. Gomułki od władzy funkcję I sekretarza KC PZPR objął Edward Gierek, a premierem został Piotr Jaroszewicz.

Ilustracja 1. E. Gierek. Wikipedia       

Ilustracja 2. P. Jaroszewicz. Wikipedia

Celem polityki było unowocześnienie  kraju realizując plan zbudowania „drugiej Polski”. W tym celu zaciągano kredyty, które przeznaczano na inwestycje w przemyśle i konsumpcję. Wyprodukowane dzięki temu towary planowano eksportować. Przyniosłoby to dochody umożliwiające spłatę zaciągniętych pożyczek, a następnie przekształcenie Polski w kraj wysoko rozwinięty.

Ilustracja 3. Druga Polska. Wikipedia

Ilustracja 4. Druga Polska. Wikipedia

Ilustracja 5. Druga Polska – E. Gierek i papież Paweł VI. Wikipedia

Propagowano wówczas hasło: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. Każdego dnia starano się informować opinię publiczną o sukcesach polskiej gospodarki. Była to tzw. propaganda sukcesu.

Ilustracja 6. Druga Polska. Wikipedia

Ilustracja 7. Druga Polska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 193 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wyjaśnij pisemnie w zeszycie określenia: „druga Polska”, „rozwój na kredyt”, „propaganda sukcesu”.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Napisz krótką informację kto  przejął władzę w Polsce po wydarzeniach Grudzień 1970 r.?