Analizujemy wybrane wydarzenia związane z działalnością polskiego rządu na wychodźstwie

Temat: Analizujemy wybrane wydarzenia związane z działalnością polskiego rządu na wychodźstwie.

Cele lekcji: Poznasz przykłady działań z inicjatywy polskiego rządu na wychodźstwie.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska.
  2. Znam daty: powstania rządu emigracyjnego, układu Sikorski–Majski, utworzenia armii polskiej, katastrofy gibraltarskiej.
  3. Identyfikuję postacie: Władysława Sikorskiego, Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa.
  4. Przedstawiam okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS.
  5. Wyjaśniam przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na uchodźstwie.

30.09.1939 r. został powołany nowy rząd w składzie:

  1. Władysław Raczkiewicz – prezydent
  2. Władysław Sikorski – premier i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.

Ilustracja 1.Władysław Raczkiewicz Ilustracja 2. Gen. Władysław Sikorski. Wikipedia

Po zaatakowaniu ZSRS przez Niemców, sytuacja polityczna uległa zmianie. Efektem było podpisanie 30.07.1941 r. układu tzw. Sikorski – Majski.

14.08.1941 r. zostały podpisane w Moskwie dokumenty regulujące tworzenie polskiej armii w ZSRS. W wyniku narastającego sporu o armię Andersa, Brytyjczycy podjęli decyzję o ewakuacji wojska polskiego na Bliski Wschód (VIII 1942 r.).

Ilustracja 3/4.Gen. Władysław Anders i armia polska. Wikipedia

Ilustracja 5/6.Gen. Władysław Anders i armia polska. Wikipedia

Masowe groby w Katyniu zostały odkryte przez Niemców w 1942 r., ale wiadomość ta została upubliczniona 13.04.1943 r.

Ilustracja 7/8.Gen. Zbrodnia katyńska. Wikipedia

Ilustracja 9/10.Gen. Zbrodnia katyńska. Wikipedia

4.07.1943 r. w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem zginął gen. Władysław Sikorski. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk, a Naczelnym Wodzem mianowano gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Ilustracja 11/12. Katastrofa nad Gibraltarem. Wikipedia

Ilustracja 13. Katastrofa nad Gibraltarem. Wikipedia

Ilustracja 14/15Stanisław Mikołajczyk .Gen. Kazimierz Sosnkowski. Wikipedia