Lekcje VIII

Poznajemy wybrane służby ochrony prawa

Temat: Poznajemy wybrane służby ochrony prawa. Cele lekcji: Poznasz przykłady służb ochrony prawa. Kryteria sukcesu: Wymieniam główne zadania policji. Wymieniam prawa przysługujące nieletnim w kontakcie  z policjantami przedstawicielami innych służb porządkowych. Podaję przykłady działań innych służb porządkowych.  Do [więcej…]