Lekcje VIII

Wymieniamy rodzaje samorządów

Temat: Wymieniamy rodzaje samorządów. Cele lekcji: Poznasz rodzaje samorządów i przykłady ich działań. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam co to jest samorząd. Wymieniam rodzaje samorządów działających w Polsce. Wymieniam podstawowe jednostki podziału terytorialnego państwa polskiego.  Określam, w której [więcej…]

Lekcje VIII

Poznajemy wybrane służby ochrony prawa

Temat: Poznajemy wybrane służby ochrony prawa. Cele lekcji: Poznasz przykłady służb ochrony prawa. Kryteria sukcesu: Wymieniam główne zadania policji. Wymieniam prawa przysługujące nieletnim w kontakcie  z policjantami przedstawicielami innych służb porządkowych. Podaję przykłady działań innych służb porządkowych.  Do [więcej…]