Charakteryzujemy projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego

Temat: Charakteryzujemy projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego.

Cel lekcji: Poznasz projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego.

Kryteria sukcesu:

 • Wyjaśniam kim byli: Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski i wymieniam ich projekty reform ustrojowych.
 • Wyjaśniam co to jest Order Orła Białego, kto i kiedy go ustanowił.
 • Wymieniam przykłady osiągnięć z zakresu kultury i nauki.

Projekty reform i ich autorzy.

W czasach epoki saskiej do Polski zaczęły docierać z Francji poglądy oświeceniowe. Powstały wówczas pierwsze programy reform. Ich autorami byli: Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski.

Ilustracja 1. Stanisław Leszczyński.

Ilustracja 2. Stanisław Konarski. Wikipedia

Stanisław Leszczyński w swojej rozprawie pt. „Głos wolny wolność ubezpieczający” głosił:

 • ograniczenie liberum veto
 • powiększenie armii do 100 tysięcy żołnierzy
 • przyznanie chłopom wolności osobistej
 • zarządzanie państwem przez kompetentnych urzędników.

Stanisław Konarski opublikował dzieło pt.” O skutecznym rad sposobie”,  w którym głosił:

 • zniesienie liberum veto
 • skrytykowanie wolnej elekcji
 • skrytykowanie konfederacji
 • głosowanie w sejmie powinno przebiegać zgodnie z zasadą większości głosów.

Order Orła Białego.

Ilustracja 2/3 Order Orła Białego. Wikipedia

Jest to najstarsze i najwyższe odznaczenie w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowił go August II Mocny.

Przykłady osiągnięć z zakresu kultury i nauki.

W 1740 r. Stanisław Konarski założył szkołę – Collegium Nobilium.

Ilustracja 4/5 Collegium Nobilium. Wikipedia

Kształcono tam synów bogatych magnatów i szlachty w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju.

W 1747 r. dwaj bracia: Józef i Andrzej Załuscy założyli Bibliotekę Załuskich, w której zbiorach znajdowało się około 400 tysięcy druków i rękopisów.

Ilustracja 6/7 Biblioteka Załuskich. Wikipedia

W 1925 r. przed pałacem Saskim uroczyście odsłonięto Grób Nieznanego Żołnierza.

Ilustracja 8/9 Grób Nieznanego Żołnierza. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. W zeszycie wypisz 2 przykłady z zakresu kultury i nauki oraz ich założycieli.
 3. W zeszycie napisz krótką notatkę  na temat Grobu Nieznanego Żołnierza.