Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP

Klasa VIII – lekcja 13 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady przemian politycznych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian politycznych w III RP.

Wprowadzenie.

Po wyborach opozycyjni posłowie utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny, który liczył 260 osób. Jego przewodniczącym został Bronisław Geremek. 4 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie sejmu i senatu. Marszałkiem sejmu został Mikołaj Kozakiewicz, a senatu Andrzej Stelmachowski.

 19 listopada 1989 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego (przewagą jednego głosu).

Ilustracja nr 1. Wojciech Jaruzelski jako prezydent. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Tadeusz Mazowiecki. Tvn24.pl

Po zatwierdzeniu nowego rządu 12.09.1989 r. Tadeusz Mazowiecki wygłosił w sejmie exposeprzemówienie, w którym przedstawił program swojego gabinetu. Rząd Tadeusza Mazowieckiego miał charakter koalicyjny tzn. w jego skład wchodzili przedstawiciele opozycyjni i PZPR. Ministrem finansów został Leszek Balcerowicz.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minuty).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 229 -10 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika (229) napisz w zeszycie informację – Zmiany polityczne w III RP – 14 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego prześlij w dniu dzisiejszym informację zwrotną:  – wykonane ćwiczenie.