Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP

Klasa VIII – lekcja 13

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany polityczne w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady przemian politycznych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian politycznych w III RP.

Wprowadzenie.

Po wyborach, kiedy kształtowały się kluby poselskie, opozycyjni posłowie utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny, który liczył 260 osób. Jego przewodniczącym został Bronisław Geremek. 4 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie sejmu i senatu. Marszałkiem nowo wybranego sejmu został Mikołaj Kozakiewicz, a senatu Andrzej Stelmachowski.

Wcześniej prowadzono rozmowy na temat obsadzenia urzędu prezydenta i zasadniczo ustalono, że obejmie go Wojciech Jaruzelski. Na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się tekst Wasz prezydent, nasz premier, sugerujący, że wybór na stanowisko prezydenta gen. Jaruzelskiego powinien doprowadzić do obsadzenia urzędu premiera przez człowieka opozycji. 19 listopada 1989 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego (przewagą jednego głosu).

Ilustracja nr 1. Tadeusz Mazowiecki. Tvn24.pl

Po zatwierdzeniu nowego rządu 12.09.1989 r. Tadeusz Mazowiecki wygłosił w sejmie expose – przemówienie, w którym przedstawił program swojego gabinetu. Rząd Tadeusza Mazowieckiego miał charakter koalicyjny tzn. w jego skład wchodzili przedstawiciele opozycyjni i PZPR. Ministrem finansów został Leszek Balcerowicz.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi ok.30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 229 -10 minut.- 6 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Zmiany polityczne w III RP – 12 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego prześlij w dniu dzisiejszym informację zwrotną:  – wykonane ćwiczenie.