Charakteryzujemy przemiany społeczne i gospodarcze w III RP

Klasa VIII – lekcja 14

Temat lekcji: Charakteryzujemy przemiany społeczne i gospodarcze w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady przemian społecznych i gospodarczych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady przemian społecznych i gospodarczych w III RP.

Wprowadzenie.

Jednym z najważniejszych zadań, które stanęły przed rządem było zreformowanie gospodarki. Realizacji programu gospodarczego podjął się Leszek Balcerowicz. Jego zadanie polegało przede wszystkim na zahamowaniu hiperinflacji, dokonaniu uwłaszczenia, uregulowaniu kwestii własności, zlikwidowaniu dopłat do nierentownych zakładów. Balcerowicz (wicepremier i minister finansów) przedstawił swój plan 17 grudnia 1989 roku. Zaproponował 11 nowych ustaw. Dotyczyły one: gospodarki finansowej, przedsiębiorstw, podmiotów zagranicznych, podatków, prawa bankowego, dewizowego, celnego, zatrudnienia, szczegółowych warunków rozwiązywania umów o pracę, wzrostu wynagrodzeń, stosunków kredytowych.

Ilustracja nr 1. Leszek Balcerowicz. Domena publiczna.pl

Program reform Balcerowicza został zaakceptowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Polsce obiecano uruchomienie kredytów o łącznej wartości 2,2 mld dolarów. Chciano kapitalizmu, ale nie zdawano sobie sprawy z efektów jego wprowadzenia.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 229 -10 minut – 6 minut.
  4. Na podstawie przesłanego dzisiaj i wcześniej materiału oraz wybranych treści z podręcznika wykonaj ćwiczenie – 12 minut.
 PF
Wojciech Jaruzelski został wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.  
Leszek Balcerowicz został ministrem spraw zagranicznych.  
Okrągły Stół to rozmowy między przedstawicielami tylko władzy.  
Przewodniczącym OKP został Tadeusz Mazowiecki.  
SB przekształcono w UOP.  
Hiperinflacja to duży spadek cen .  
Expose to przemówienie na forum parlamentu.  
Rząd Mazowieckiego miał ponieść odpowiedzialność za szkody w gospodarce poczynione przez władze komunistyczne.  
W pierwszym rządzie ministrem spraw zagranicznych został Krzysztof Skubiszewski.  
Spotkania w zespołach zadaniowych podczas obrad Okrągłego Stołu nie odbywały się w Magdalence.  
Pierwszą wydawaną gazetą opozycyjną była Gazeta Polska.  
  • Podaj pełną nazwę państwa polskiego po 1989 r.- 1 minuta.

Naucz się tego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenia prześlij za pośrednictwem formularza kontaktowego w dniu dzisiejszym.