Charakteryzujemy reformy gospodarcze w III RP

Klasa VIII – lekcja 15 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Charakteryzujemy reformy gospodarcze w III RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przykłady reform gospodarczych w III RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady 2 reform gospodarczych w III RP.

Wprowadzenie.

Ilustracja nr 1. Leszek Balcerowicz. Wikipedia.pl

Program reform Balcerowicza został zaakceptowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Polsce obiecano uruchomienie kredytów o łącznej wartości 2,2 mld dolarów. Przeciwdziałać inflacji miało wprowadzenie w przedsiębiorstwach państwowych progresywnego podatku od wzrostu wynagrodzeń – (metoda obliczania podatku), ustalenie kursu dolara, podniesienie stopy kredytowej, a przede wszystkim ograniczenie dotacji państwowych do działów gospodarki, które nie przynoszą zysków. Dla społeczeństwa była to terapia wstrząsowa. Chciano kapitalizmu, ale nie zdawano sobie sprawy z efektów jego wprowadzenia. Skutkiem reformy było bardzo duże bezrobocie oraz wzrost cen (o 40–50%). Kolejny raz doszło więc do strajków i protestów. Próbowali je rozładowywać Lech Wałęsa i Jacek Kuroń. Balcerowicz konsekwentnie realizował politykę rządu. Już w marcu 1990 roku widocznym sukcesem był spadek inflacji – (wzrost cen).

Kolejnym ważnym krokiem było przeprowadzenie prywatyzacji – zrezygnowanie z prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo oraz spowodowanie napływu kapitału zagranicznego do Polski. Jednak doszło wówczas do wielu afer gospodarczych. Wraz z upadkiem wielkiego przemysłu pojawiło się bezrobocie. Był to wynik wdrażania planu Balcerowicza i załamanie eksportu na rynek wschodni.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 248 -249 – 10 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację –Przez jaką organizację został zaakceptowany program reform Balcerowicza?  Wymień 2 reformy gospodarcze Balcerowicza w III RP – 10 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenia prześlij za pośrednictwem formularza kontaktowego w dniu dzisiejszym.