Charakteryzujemy system terroru stalinowskiego w Polsce

Temat: Charakteryzujemy system terroru stalinowskiego w Polsce.

Cel lekcji: Poznasz przykłady systemu terroru stalinowskiego i jego skutki.

Kryteria sukcesu:

a)Wyjaśniam skróty: MBP i UB.

b) Podaję przykłady terroru stalinowskiego w Polsce.

c) Wiem kim byli: Danuta Siedzikówna i Witold Pilecki, Emil Fieldorf.

Zwalczaniem tzw. „wrogów ludu” zajmowało się MBP i UB. Głównym celem było umożliwienie władzy komunistycznej sprawowanie kontroli nad wszystkimi sferami życia. Wobec opozycji, szczególnie tzw. walczącej, władze komunistyczne stosowały liczne represje:

 • aresztowania
 • przesłuchania z zastosowaniem kar cielesnych
 • sądowe procesy pokazowe
 • wysokie wyroki, w tym kara śmierci.

Przykład postaci historycznych walczących z władzami komunistycznymi.

 • Danuta Siedzikówna ps. Inka

Ilustracja 1. Danuta Siedzikówna. Wikipedia

Ilustracja 2. Danuta Siedzikówna. Wikipedia

 • Witold Pilecki ps. Witold

Ilustracja 3. Witold Pilecki. Wikipedia

Ilustracja 4. Witold Pilecki. Wikipedia

 • Emil Fieldorf ps. Nil

Ilustracja 5. Emil Fieldorf. Wikipedia

Ilustracja 6. Emil Fieldorf. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 168 – 170. – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Przygotuj w zeszycie notatkę na temat działalności trzech wymienionych wyżej postaci historycznych (kryterium c).

Uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z opiniami – Przygotuj w zeszycie notatkę na temat działalności dwóch wybranych z wyżej wymienionych postaci historycznych (kryterium c).

 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).