Charakteryzujemy zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim

Temat: Charakteryzujemy zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady zmian politycznych W Europie w okresie napoleońskim.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona.
  2. Charakteryzuję przemiany polityczne.
  3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1804 r., 1805 r.

Materiał wprowadzający.

Kariera, która stała się udziałem Napoleona Bonapartego, niezamożnego Korsykanina, była możliwa tylko w społeczeństwie odmienionym przez rewolucję. Jednak zdecydowały o tym talenty militarne i polityczne człowieka, który świadomie związał swoje losy z Francją i w wieku zaledwie 24 lat uzyskał stopień generała. Umiał dostrzec to, że rewolucja francuska nie była wydarzeniem, lecz procesem historycznym, w którym dopiero po zwycięstwie zaczyna się walka.

1796 roku otrzymał naczelne dowództwo nad armią francuską we Włoszech.

Zdobyta we Włoszech ogromna popularność pozwoliła mu na przejęcie władzy i usunięcie skompromitowanych nieudolnością polityków Dyrektoriatu. Dnia 9 listopada 1799 roku (w siódmym roku istnienia republiki francuskiej) Bonaparte przeprowadził w Paryżu udany zamach stanu. Specjalnie w tym celu powrócił z kolonialnej wyprawy egipskiej, na którą został wysłany przez władze francuskie ponad rok wcześniej, w połowie 1798 roku.

Ilustracja nr 1. Koronacja Napoleona Bonaparte. Epodreczniki.pl

1804 roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów. Ten specyficzny tytuł miał podkreślić nowy sposób sprawowania władzy monarszej, z woli i dla dobra ludu francuskiego. W tym samym roku z jego inicjatywy został uchwalony zbiór praw znany jako Kodeks Napoleona.

Koronacja Napoleona na cesarza otworzyła nową epokę w dziejach Europy. Miał on świadomość swojej wielkości, rozumował w kategoriach imperialnych i temu podporządkowywał swoje polityczne działania. Pod jego rządami dla Francuzów nastał czas wielkich zwycięstw i glorii.

Bitwę pod Austerlitz, stoczoną 2 grudnia 1805 roku z armiami

Ilustracja nr 2. Bitwa pod Austerlitz. Wikipedia.

dowodzonymi przez dwóch cesarzy – Rosji i Austrii, Napoleon uznawał za swoje najświetniejsze zwycięstwo. Nazwano ją „bitwą trzech cesarzy”. W wyniku tego zwycięstwa Austria stała się krajem częściowo zależnym od Francji i przestała przewodzić Rzeszy Niemieckiej, którą zlikwidowano. Wkrótce los wielu podporządkowanych Napoleonowi państw niemieckich podzieliły też Prusy. Francja stała się mocarstwem wywierającym przemożny wpływ w zachodniej i środkowej części kontynentu. 

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (10 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie informację na temat: Jakie zmiany we Francji wprowadził Kodeks Napoleona ( 15 minut ).
  4. W zeszycie wyjaśnij podane w kryteriach daty – 5 minut.

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Proszę nie przesyłać z tego tematu informacji zwrotnej.