Chronologia – poznajemy sposoby mierzenia czasu

Temat: Chronologia – poznajemy sposoby mierzenia czasu.

Cele lekcji: Poznasz określenia związane z czasem historycznym.

Kryteria sukcesu:

 1. Wskazuję sposoby mierzenia czasu w historii.
 2.  Znam i posługuję się pojęciami chronologicznymi (czas, chronologia, oś czasu, era, epoka, tysiąclecie, wiek).
 3.  Wymieniam epoki historyczne.

Czas – wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń.

Chronologia to nauka zajmująca się mierzeniem czasu i ustalaniem kolejności zdarzeń.

Wydarzenia umieszcza się na linii zwanej osią czasu.

Jednostki czasu:

 1. Era – okres czasu zapoczątkowany ważnym wydarzeniem.
 2. Epoka – etap w dziejach zapoczątkowany i zakończony ważnym wydarzeniem. Wyróżniamy epoki historyczne:
 3. starożytność
 4. średniowiecze
 5. nowożytność
 6. współczesność
 • Tysiąclecie – okres obejmujący 1000 lat, czyli 10 wieków.
 • Wiek to okres 100 lat.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. W zeszycie zapisz cyfry i liczby od 1 do 21 cyframi rzymskimi.
 3. Naucz się tego tematu.