Koło historyczne – 01.03.2021r.

Jestem Łukowianinem, Polakiem, Europejczykiem – określamy podobieństwa.

Łukowianin:

 1. zna swoje miasto rodzinne, jego historię i tradycje
 2. nie wstydzi się swojego miejsca pochodzenia
 3. podejmuje działania na rzecz rozwoju swojego miasta

Polak:

 1. zna swój kraj, jego historię i tradycje
 2. nie wstydzi się swojej Ojczyzny
 3. podejmuje działania na rzecz rozwoju swojego państwa
 4. zna najważniejsze wydarzenia z dziejów swojego państwa
 5. zna najważniejsze postaci historyczne
 6. zna sławnych Polaków

Europejczyk:

 1. zna położenie swojego kontynentu
 2. zna państwa europejskie i ich stolice
 3. zna najważniejsze wydarzenia z dziejów kontynentu
 4. zna najważniejsze postaci historyczne
 5. zna sławnych Europejczyków
 6. podejmuje działania na rzecz rozwoju swojego kontynentu.

 TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Podkreśl poprawną odpowiedź.

 1. 1 maja 2004 roku Polska została członkiem: a) Unii Europejskiej b) Unii Państw Europejskich c) Unii Obywateli Europy

2. Wspólna waluta państw Unii Europejskiej to: a) frank b) euro c) denar

 3. Dzień Unii Europejskiej obchodzimy: a) 1 czerwca b) 5 maja c) 9 maja

4. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy ograniczające: a) ilość ryb w rzekach b) poziom hałasu sprzętu domowego c) czas jazdy rowerem

5. Na jakim kontynencie znajduje się Unia Europejska? a) Azja b) Ameryka Północna c) Europa

 6. Europol to: a) międzynarodowa policja współpracująca w ściganiu przestępców b) duży sklep samoobsługowy c) nazwa cukierka

7. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej każdy Polak otrzymał taki sam paszport jak: a) wszyscy obywatele Unii Europejskiej b) obywatele Szwajcarii c) obywatele Stanów Zjednoczonych

 8. Jaka religia dominuje w Unii? a) Islam b) Chrześcijaństwo c) Buddyzm

9. Ile gwiazdek znajduje się na fladze Unii? a) 11 b) 12 c) 10

10. Jak nazywa się obecny hymn Unii? a) Oda do radości b) Oda do młodości c) Oda do wolności.