Koło historyczne – 22.02.2021r.

  1. Do podanych ilustracji dopisz właściwą nazwę przedstawionego miejsca.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

r)

s)

t)

u)

w)

x)

y)

z)

ź)

ż)