Mówimy na temat świąt narodowych

Klasa IV – lekcja nr 3

Temat: Mówimy na temat świąt narodowych.

Cel w języku ucznia: Uświadomisz sobie, że obchodzenie świąt narodowych jest ważnym elementem życia społecznego i narodowego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane najważniejsze święta narodowe i znam ich daty.
  2. Wyjaśniam z jakimi wydarzeniami historycznymi wiążą się poszczególne daty świąt.
  3. Wymieniam osoby szczególnie związane z wybranymi wydarzeniami.

Materiał wprowadzający.

Święto Niepodległości – 11 listopada.

Ilustracja nr 1.

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada, “dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego” w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. 11 listopada to data zakończenia I wojny światowej. po raz pierwszy w II Rzeczypospolitej Święto Niepodległości obchodzono 14 listopada 1920 roku (w pierwszą niedzielę po 11 listopada). Tego dnia Józef Piłsudski otrzymał poświęconą przez kardynała Kakowskiego buławę marszałkowską, a Krakowskim Przedmieściem przeszła defilada wojskowa. 23 kwietnia 1937 roku Święto Niepodległości stało się dniem wolnym od pracy. Ustawa jednoznacznie przypisywała sukces powstania II RP środowiskom sanacyjnym i głosiła, że „dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o Wolność Ojczyzny, jest uroczystym Świętem Niepodległości.

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja.

Ilustracja nr 2.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to ,6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia.

Ilustracja nr 3.

Zwycięską Bitwę Warszawską, stoczoną w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej uznaje się za przełomową w historii świata. Zadecydowała nie tylko o niepodległości Polski, ale też uchroniła cała Europę przed rozprzestrzenieniem się komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu. W tym dniu, w kościołach polowych odprawiane są msze święte w intencji żołnierzy, którzy oddali życie na polu chwały, a na cmentarzach odbywa się Apel Poległych. W Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza ma miejsce Honorowa Zmiana Warty z udziałem najwyższych władz państwowych.

Święto flagi państwowej – 2 maja.

Ilustracja nr 4.

Upamiętnia żołnierzy 1. Dywizji Kościuszkowskiej, którzy 2 maja zatknęli biało – czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie zwycięstwa. Jest także przypomnieniem, że w czasach PRL właśnie 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne święto 3 Maja. 2 maja to najmłodsze święto – Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto to ma umacniać poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami państw i ponad podziałami ideowymi. Przypomina rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach i pomaga w zachowaniu świadomości narodowej. Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Wygląd flagi nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów: białego i czerwonego. Po raz pierwszy kolory te zostały wprowadzone jako barwy państwowe w 1831 roku. Flaga o takim wyglądzie oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła, niż tła. Poza granicami Polski oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim orłem na białym pasie. Używa się jej w celu dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Napisz w zeszycie do jakich świąt narodowych nawiązują ilustracje nr 1, 2, 3, 4.
  4. Na podstawie przesłanego materiału wykonaj w zeszycie rysunek związany z wybranym świętem narodowym.
  5. Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełnij: wpisz P – prawda, F – fałsz
11 listopada obchodzimy święto wojska polskiego.    
Barwy biała i czerwona nie zostały uznane za narodowe 3 maja1792 r.    
2 maja obchodzimy święto Konstytucji 3 Maja.    
Do odzyskania niepodległości szczególnie przyczynił się Józef Piłsudski.    
Dzień Wojska Polskiego upamiętnia zwycięską bitwę warszawską.    

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do mnie w formie załącznika za pośrednictwem formularza kontaktowego do następnej lekcji.