Mówimy na temat zmian społecznych i kulturowych w okresie międzywojennym

Temat: Mówimy na temat zmian społecznych i kulturowych w okresie międzywojennym.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady zmian społecznych i kulturowych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady zmian społecznych i kulturowych.

I wojna światowa zmieniła sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Europie. Mieszkańcy uzyskiwali coraz więcej praw. Wprowadzono powszechne szkolnictwo, dzięki czemu wzrosło czytelnictwo prasy. Większą popularność zdobywało radio i kino. Rozwój massmediów prowadził do ukształtowania się społeczeństwa masowego.

Ilustracja 1. Samochód. Wikipedia                    

Ilustracja 2. Samochód. Wikipedia

Nastąpił rozwój komunikacji, jako środek transportu rozpowszechnił się samochód i samolot. Rozbudowano sieć dróg, autostrad.

Ilustracja 3. Pociąg. Wikipedia                                                                                      

Ilustracja 4. Pociąg. Wikipedia                      

Ilustracja 5. Samolot. Wikipedia                             

Ilustracja 6. Samolot. Wikipedia

Ilustracja 7. Samolot. Wikipedia                     

Ilustracja 8. Samolot. Wikipedia

Pojawiły się również nowe trendy w architekturze i sztuce: modernizm – funkcjonalizm, surrealizm, dadaizm, futuryzm.

Ilustracja 9 . Zmiany społeczne. Wikipedia

Nastąpiły również zmiany społeczne. Po 1918 r. kobiety zaczęły uzyskiwać w Europie prawa wyborcze. Kobiety zaczęły także wykonywać zawody, które wcześniej zarezerwowane były tylko dla mężczyzn.

Ilustracja 10 . Zmiany społeczne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 183-187 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przykłady zmian społecznych w Europie po I wojnie światowej z wyjaśnieniami.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu przykłady zmian społecznych w Europie po I wojnie światowej.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).