Mówimy o bitwie pod Grunwaldem i jej skutkach

Temat: Mówimy o bitwie pod Grunwaldem i jej skutkach.

Cel lekcji: Poznasz wybrane elementy przebiegu bitwy pod Grunwaldem i jej skutki.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co się wydarzyło 15.07.1410
  2. Wyjaśniam skutki tej bitwy.

15 lipca 1410 r. wojska polsko – litewskie pokonały Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. Było to jedno z największych starć w historii średniowiecznej Europy.

Zwycięstwo to złamało potęgę Zakonu Krzyżackiego.

Ilustracja 1. Bitwa pod Grunwaldem. Wikipedia

Ilustracja 2. Bitwa pod Grunwaldem. Wikipedia

Ilustracja 3. Bitwa pod Grunwaldem. Wikipedia

Ilustracja 4. Bitwa pod Grunwaldem. Wikipedia

Skutki bitwy:

  1. złamana została potęga krzyżacka
  2. Litwa odzyskała Żmudź
  3. wzmocniona została pozycja Władysława Jagiełły na tronie polskim.

Pomorze Gdańskie w dalszym ciągu pozostało w rękach Zakonu Krzyżackiego.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str.58 – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie co się wydarzyło 15.07.1410 r. i jakie były skutki tego wydarzenia.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.