Mówimy o najważniejszych osiągnięciach kultury duchowej w starożytności – początki chrześcijaństwa

Temat: Mówimy o najważniejszych osiągnięciach kultury duchowej w starożytności – początki chrześcijaństwa.

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia kultury duchowej w starożytności.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo.
 2. Opowiadam o losach pierwszych chrześcijan.
 3. Wyjaśniam kiedy w jaki sposób chrześcijaństwo stało się religią panującą.
 4. Wyjaśniam co to jest monoteizm.

W I połowie I wieku w Palestynie podbitej przez Rzymian, nauki głosił Jezus z Nazaretu.

Ilustracja 1. Palestyna. Wikipedia

Po Jego śmierci były one rozpowszechniane przez uczniów – apostołów. Dzięki ich działalności nowa religia nazwana została chrześcijaństwem.

Ilustracja 2. Pierwsi chrześcijanie. Wikipedia

Ilustracja 3. Pierwsi chrześcijanie. Wikipedia

Pierwsi chrześcijanie za swoją wiarę byli prześladowani.

Ilustracja 4. Cesarz Konstantyn Wielki. Wikipedia

Dopiero w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał dokument – edykt mediolański, na mocy którego zezwolił na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa, które zaczęło szybko się rozwijać.

Ilustracja 5. Cesarz Konstantyn Wielki ogłasza edykt. Wikipedia

 Pod koniec IV wieku chrześcijaństwo zostało uznane za główną religię w Imperium Rzymskim. Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna – wiara w jednego Boga.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 96-99. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo?
 5. Kim byli apostołowie?
 6. W którym roku i przez kogo został wydany edykt mediolański?
 7. Co spotykało chrześcijan za wyznawanie wiary?
 8. W którym wieku chrześcijaństwo zostało uznane za główną religię?
 9. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).