Mówimy o odzyskaniu Pomorza Gdańskiego

Temat: Mówimy o odzyskaniu Pomorza Gdańskiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane elementy sytuacji politycznej Polski w XV w.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny wojny trzynastoletniej z Zakonem.
  2. Wyjaśniam kiedy doszło do wojny trzynastoletniej.
  3. Wyjaśniam skutki wojny trzynastoletniej.

Kazimierz Jagiellończyk zasłynął jako energiczny władca. Swoją władzę oparł na średniozamożnym rycerstwie.

Ilustracja 1. Kazimierz Jagiellończyk. Wikipedia

W czasie jego panowania doszło do kolejnej wojny z Zakonem. Niezadowoleni z rządów krzyżackich rycerze oraz mieszczanie  założyli Związek Pruski, organizacja, która domagała się udziału w rządach. Przedstawiciele związku szukali oparcia w Królestwie Polskim. Na ich prośbę król Polski wystawił dokument, na mocy którego włączył Pomorze Gdańskie i Prusy do Polski. Stało się to przyczyną długotrwałej wojny w 1454 – 1466.

Ilustracja 2. Wojna trzynastoletnia. Wikipedia

Ilustracja 3. Wojna trzynastoletnia. Wikipedia

Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Toruniu w 1466 r., na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie z Malborkiem, Gdańskiem, ziemię chełmińską i michałowską.

Ilustracja 4. Wojna trzynastoletnia. Wikipedia

Odtąd ziemie te określano jako Prusy Królewskie. Państwo zakonne, którego stolicę przeniesiono do Królewca, stało się lennem Polski jako Prusy Zakonne.

Ilustracja 5. Wojna trzynastoletnia. Pokój toruński. Wikipedia

Polecenia dla uczniów:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika.
  3. Przeanalizuj infografiki.
  4. Naucz się tego tematu.