Mówimy o osiągnięciach Mikołaja Kopernika

Temat: Mówimy o osiągnięciach Mikołaja Kopernika.

Cel lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia wielkiego astronoma.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim był Mikołaj Kopernik.
  2. Wymieniam wybrane osiągnięcia astronoma.
  3. Wyjaśniam powiedzenie: „Wstrzymał słońce ruszył ziemię”.
  4. Wyjaśniam pojęcia: astronomia, teoria heliocentryczna.

Ilustracja 1. Mikołaj Kopernik               

Ilustracja 2. Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 r. Podczas swoich studiów w Krakowie i Italii zdobył wykształcenie w dziedzinie astronomii, matematyki, prawa. Zasłynął również jako lekarz. Zarządzał dobrami kościelnymi diecezji warmińskiej i dowodził obroną zamku w Olsztynie.

Ilustracja 3. Mikołaj Kopernik w twórczości Jana Matejki. Wikipedia

Mikołaj Kopernik odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca – teoria heliocentryczna. Swoje obserwacje opisał w dziele: „O obrotach sfer niebieskich”.

Ilustracja 4. Dzieło Kopernika. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Wyjaśnij kryteria.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do piątku za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).