Mówimy o polskich symbolach narodowych

Temat: Mówimy o polskich symbolach narodowych.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności napisania pieśni „Mazurek Dąbrowskiego”.

Kryteria sukcesu:

 1. Znam okoliczności napisania pieśni hymnu narodowego.
 2. Wyjaśniam kim był Józef Wybicki.
 3. Wymieniam polskie symbole narodowe.

W wyniku trzech rozbiorów państwo polskie przestało istnieć na mapie Europy i świata.

Polskie symbole narodowe to:

 1. godło – Orzeł Biały z koroną na czerwonym tle
 2. flaga – biało – czerwona
 3. hymn – Mazurek Dąbrowskiego

W 1797 r. polityk i poeta gen. Józef Wybicki napisał tekst Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która miała podtrzymać wśród legionistów nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W 1926 r. pieśń tę nazwano „Mazurkiem Dąbrowskiego” i uznano za hymn narodowy.

Tekst polskiego hymnu odwołuje się do postaci oraz wydarzeń z różnych okresów dziejowych.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 83. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wyjaśniam kim był Józef Wybicki. Wyjaśniam rok 1797. Wymieniam polskie symbole narodowe. Napiszę 4 zwrotki i refren polskiego hymnu.
 4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśniam kim był Józef Wybicki. Wyjaśniam rok 1797. Wymieniam polskie symbole narodowe. Napiszę 3 zwrotki i refren polskiego hymnu. Uczniowie cudzoziemscy mogą napisać swój własny hymn.
 5. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 6. Naucz się tego tematu.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).