Mówimy o potędze Imperium Rzymskiego

Temat: Mówimy o potędze Imperium Rzymskiego.

Cele lekcji: Poznasz Rzym w okresie cesarstwa.

Kryteria sukcesu:

 1. Lokalizuję na mapie Imperium Rzymskie.
 2. Wymieniam przyczyny, które zadecydowały o podbojach Rzymian.
 3. Wymieniam na jakie części zostało podzielone cesarstwo rzymskie.
 4. Znam przyczyny upadku zachodniej części cesarstwa.

Starożytni Rzymianie toczyli wiele wojen. Dzięki podbojom Rzymianie stworzyli mocarstwo pod nazwą Imperium Rzymskie.

Ilustracja 1. Imperium Rzymskie. Wikipedia

Sukcesy wojskowe odnosili dzięki legionom – oddziałom ciężkozbrojnych żołnierzy.

W 395 r. cesarstwo zostało podzielone na dwie części:

 1. cesarstwo zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie
 2. cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu.

            W IV wieku plemiona germańskie zaczęły najeżdżać na zachodnią część cesarstwa, co  doprowadziło do upadku cesrstwa zachodniorzymskiego w 476 r.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 81-84. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Podaj nazwę cesarstwa rzymskiego w okresie jego podbojów.
 5. Przypomnij jak się nazywał pierwszy cesarz rzymski?
 6. Podaj nazwę oddziałów dzięki którym walczyli Rzymianie?
 7. Wypisz etapy starożytnego Rzymu.
 8. Przypomnij na jakie grupy dzieliło się społeczeństwo starożytnego Rzymu?  – 12 minut.
 9. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.