Mówimy o problemach współczesnego świata

Temat lekcji: Mówimy o problemach współczesnego świata.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane problemy współczesnego świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane problemy współczesnego świata.

Wprowadzenie.

Obecnie na świecie żyje ponad 7,5 mld ludzi. Największy przyrost ludności występuje w krajach ubogich. Nastąpił podział na bogatą Północ i biedne Południe. Jednym z najbiedniejszych regionów świata jest Afryka.

Ilustracja nr 1. Podział świata. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Problemy głodu na świecie. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z podanym materiałem i wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 264 – 265 – 8 minut.
  3. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika wypisz i wyjaśnij najważniejsze problemy współczesnego świata.