Mówimy o problemach współczesnego świata

Klasa VIII – lekcja 20

Temat lekcji: Mówimy o problemach współczesnego świata.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane problemy współczesnego świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane problemy współczesnego świata.

Wprowadzenie.

Obecnie na świecie żyje ponad 7,5 mld ludzi. Największy przyrost ludności występuje w krajach ubogich. Nastąpił podział na bogatą Północ i biedne Południe. Jednym z najbiedniejszych regionów świata jest Afryka.

Ilustracja nr 1. Podział świata. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Problemy głodu na świecie. Domena publiczna.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 4 minuty.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 264 – 265 – 8 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika wypisz i wyjaśnij najważniejsze problemy współczesnego świata – 8 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.