Mówimy o przejawach ksenofobii

Temat: Mówimy o przejawach ksenofobii.

Cel lekcji: Poznasz przykłady społecznych konsekwencji braku tolerancji.

Kryteria sukcesu:

  1. Rozpoznaję przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu – podaję przykłady.

Ksenofobia to niechęć, wrogość w stosunku do innych ludzi spowodowana strachem przed obcymi – nieznanymi lub postrzeganymi zgodnie ze stereotypem negatywnym.

Przejawy ksenofobii:

  1. nacjonalizm – ideologia głosząca tezę, że członkowie społeczeństwa powinni przedkładać interes narodu ponad inne sprawy
  2. szowinizm – ideologia wyrażająca się niechęcią, nienawiścią do innych narodów
  3. rasizm – przeświadczenie o wyższości jednej rasy ludzkiej nad innymi
  4. antysemityzm – pogląd zakładający wrogi stosunek do Żydów i osób pochodzenia żydowskiego.

  Ilustracje 1-5 – Ksenofobia. Wikipedia