Mówimy o skutkach utworzenia Legionów Polskich we Włoszech

Klasa VI – lekcja 12 dla uczniów z orzeczeniem i cudzoziemskich

Temat: Mówimy o skutkach utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane skutki działalności Legionów Polskich.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.

Materiał wprowadzający.

 Legiony Polskie we Włoszech pod wodzą generała Henryka Dąbrowskiego  stały się szkołą patriotyzmu i demokracji. Oddziały walczyły u boku armii francuskiej, na terenie Włoch i na dalekiej wyspie San Domingo. Żołnierzom wpajano najważniejsze wartości: wolność, równość, odpowiedzialność, godność, szacunek. Polscy Legioniści otrzymali swoją pieśń „Pieśń Legionów Polskich” zwaną „ Mazurkiem Dąbrowskiego”, która stała się hymnem państwowym. Polscy żołnierze nie pogodzili się z utratą niepodległości i walczyli o tę wolność .

Ilustracja nr 1. Legiony Polskie we Włoszech. Domena publiczna .pl

Ilustracja nr 1. Legiony Polskie we Włoszech. Domena publiczna .pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku – 6 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań: – 12 minut
  5. Jakie wartości przekazywano polskim legionistom?
  6. Czy Legionistom udało się pod koniec XVIII wieku wywalczyć niepodległość dla Polski?
  7. Czy w Legionach Polskich stosowano karę chłosty?
  8. Wymień 3 skutki utworzenia Legionów Polskich we Włoszech – 4 minuty.
  9. Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.