Mówimy o tolerancji i ksenofobii

Temat: Mówimy o tolerancji i ksenofobii.

Cel lekcji: Poznasz przykłady postaw tolerancji. Poznasz przykłady społecznych konsekwencji braku tolerancji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam pojęcia: tolerancja, ksenofobia.
  2. Rozpoznaję przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu – podaję przykłady.
  3. Podaję przykłady braku tolerancji.

Każde społeczeństwo składa się z bardzo różnych ludzi o odmiennych poglądach i niejednakowych potrzebach. Tym, co chroni przed dyskryminowaniem czy atakowaniem innych, jest postawa tolerancji.

Ilustracja ½ Tolerancja. Wikipedia

Tolerancja to szanowanie cudzych poglądów, uczuć, obyczajów, zachowań.

Przyjęcie postawy tolerancyjnej nie oznacza bezkrytycznej akceptacji wszelkich odmienności i porzucenie własnych przekonań.

Ksenofobia to niechęć, wrogość w stosunku do innych ludzi spowodowana strachem przed obcymi – nieznanymi lub postrzeganymi zgodnie ze stereotypem negatywnym.

Ilustracja 3/4 Ksenofobia. Wikipedia