Mówimy o wielkich Polakach, którzy walczyli w obronie Ojczyzny na przełomie XVIII/XIX wieku

Klasa VI – lekcja 19 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Mówimy o wielkich Polakach, którzy walczyli w obronie Ojczyzny na przełomie XVIII/XIX wieku.

Cel w języku ucznia: Przypomnisz sobie polskich bohaterów walczących za Ojczyznę.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam polskich bohaterów walczących za Ojczyznę.

Materiał wprowadzający.

W 1795 r. miał miejsce trzeci rozbiór Polski. Państwo polskie przestało istnieć na mapie Europy i świata. Jednak byli Polacy, którzy skłonni byli oddać swoje życie dla Ojczyzny. Szczególną rolę odegrali:

  1. Jan Henryk Dąbrowski – dowódca Legionów Polskich

Ilustracja nr 1. Jan Henryk Dąbrowski. Domena publiczna.pl

  • Józef Wybicki – dowódca polskich oddziałów, autor Pieśni Legionów Polskich

Ilustracja nr 2. Józef Wybicki. Domena publiczna.pl

  • Książę Józef Poniatowski – dowódca armii Księstwa Warszawskiego.

Ilustracja nr 3. Książę Józef Poniatowski. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 20 minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku –str 210- 8 minut.

Proszę  nie przesłać z tego tematu informacji zwrotnej.