Mówimy o wyzwaniach współczesnego świata

Klasa VIII – lekcja 21

Temat lekcji: Mówimy o wyzwaniach współczesnego świata.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wyzwania współczesnego świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane wyzwania współczesnego świata.

Wprowadzenie.

Świat jest podzielony na obszary bogate i biedne. Coraz więcej państw wysoko rozwiniętych staje przed wyzwaniem tego typu, jak starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny. Współcześnie jest cały czas aktualne zagrożenie terroryzmem.

Ilustracja nr 1. Nierównomierny rozwój gospodarczy. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Dysproporcje w rozwoju krajów. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 3. Dysproporcje w rozwoju krajów. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 20  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 4 minuty.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 264 – 265 – 8 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.