Obliczamy czas w historii

Temat: Obliczamy czas w historii.

Cele lekcji: Poznasz sposoby określania czasu w historii.

Kryteria sukcesu:

a) Znam sposoby określania czasu w historii.

b)  Posługuję się pojęciami chronologicznymi.

c)  Obliczam upływ czasu między poszczególnymi wydarzeniami.

1 wiek = 100 lat.

Ilustracja 1. Oś czasu. Wikipedia

Ilustracja 2. Mierzenie czasu. Wikipedia

Ilustracja 3. Mierzenie czasu. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wykonaj ćwiczenia.
  3. Naucz się tego tematu.