Obywatelska władza samorządowa – poznajemy formularze urzędowe

Temat: Obywatelska władza samorządowa – poznajemy formularze urzędowe.

Cel lekcji: Poznasz wybrane procedury załatwiania przykładowych  spraw w urzędzie.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję przykłady aktywności obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Wypełniam wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz o wydanie paszportu.
 3.  Podaję  przypadki łamania praw przysługujących obywatelom w urzędzie.

Urzędy są na każdym szczeblu samorządu terytorialnego najważniejszym łącznikiem między obywatelem a władzą. Ich sprawne działanie warunkuje realizację podstawowych zadań samorządu i umożliwia obywatelom normalne funkcjonowanie. Obok urzędów charakterystycznych dla samorządu terytorialnego istnieje też urząd wojewody, który jest łącznikiem między samorządem a administracją rządową.

Sprawy urzędowe załatwiamy osobiście w urzędzie lub przez Internet.

Biuletyn Informacji Publicznej to informator na temat wszelkich informacji typu:

 1. Do jakiej instytucji należy się zwrócić w danej sprawie
 2. Gdzie znajduje się jej siedziba
 3. W jakich godzinach przyjmowani są petenci
 4. Jakie wymagania trzeba spełnić w celu załatwienia danej sprawy
 5. Jakie dokumenty należy przygotować.

Za pośrednictwem Internetu można załatwić sprawy poprzez serwis Gov.pl (trzeba uzyskać profil zaufany, czyli elektroniczny identyfikator, który służy do potwierdzania tożsamości w kontaktach z urzędami). Działania:

 1. Złożenie wniosku
 2. Zalogowanie się do profilu zaufanego i wypełnienie oraz autoryzowanie wniosku
 3. Wysłanie formularza i uzyskanie elektronicznego potwierdzenia odbioru
 4. Uzyskanie potrzebnych informacji.