Oceniamy skutki wielkich odkryć geograficznych

Cele lekcji: Określisz skutki odkryć geograficznych i ich wpływ na życie społeczne, kulturowe i gospodarcze Europy i Nowego Świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki odkryć geograficznych.
  2. Oceniam ich wpływ na życie społeczne, kulturowe i gospodarcze Europy i Nowego Świata.
  3. Wyjaśniam pojęcia: kolonia, plantacja.

Skutki wypraw geograficznych:

  1. Odkrycie morskiej drogi do Indii
  2. Odkrycie Ameryki
  3. Zniszczenie cywilizacji indiańskich
  4. Poszerzenie wiedzy o świecie.

Działalność Kościoła katolickiego

Na terenach podbitych przez Europejczyków rozpoczął działalność misyjną Kościół katolicki, wznosząc liczne świątynie i nawracając Indian na religię chrześcijańską. Na nowo odkryte ziemie udawali się misjonarze – duchowni zajmujący się szerzeniem chrześcijaństwa. Tam nie tylko prowadzili działalność kościelną, ale też bardzo często otaczali opieką ludność indiańską i bronili jej przed białymi kolonistami.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Naucz się tego tematu.