Określamy cechy rycerza średniowiecznego na przykładzie Zawiszy Czarnego

Temat: Określamy cechy rycerza średniowiecznego na przykładzie Zawiszy Czarnego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane cechy rycerza średniowiecznego.

Kryteria sukcesu:

 1. Opowiadam o osiągnięciach Zawiszy Czarnego.
 2. Wyjaśniam pojęcia: rycerz, zamek, kopia, herb.
 3. Wyjaśniam powiedzenie: „ Polegać jak na Zawiszy”.

W średniowieczu podstawę armii stanowili rycerze.

Ilustracja 1. Rycerze średniowiecza. Wikipedia

Głównym ich obowiązkiem była walka. Umiejętności i uzbrojenie wojowników decydowały o wynikach bitew i wojen.

Ilustracja 2. Rycerze średniowiecza. Wikipedia

Ilustracja 3. Rycerze średniowiecza. Wikipedia

Najwybitniejszym rycerzem był Zawisza Czarny z Garbowa. Wykazywał się odwagą i umiejętnością władania bronią. W życiu kierował się kodeksem honorowym. Jego herbem rodowym była Sulima.

Ilustracja 4. Zawisza Czarny. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str.58 – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Jak się nazywał najwybitniejszy rycerz średniowieczny?
 5. Jakie pełnił on funkcje?
 6. W jakiej bitwie brał udział?
 7. Czym się kierował w życiu?
 8. Co było w jego herbie?
 9. Wyjaśnij co oznacza powiedzenie: „Polegać jak na Zawiszy”.- 12 minut.
 10. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.
 12. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).