Określamy główne  zadania samorządu gminnego

Temat: Określamy główne  zadania samorządu gminnego.

Cele lekcji: Poznasz główne, wybrane zadania samorządu gminnego.

Kryteria sukcesu:

 • Wymieniam podstawowe zadania gminy. Określam wydatki.
 • Podaję przykłady wpływu mieszkańców na życie gminy.
 • Wyszukuję informacje na temat problemów społecznych swojej gminy.

Zadania samorządu gminnego:

 • zadania własne – zaspokojenie potrzeb mieszkańców
 • zadania zlecone – wykonywane w imieniu państwa.

Wydatki:

 • ochrona środowiska naturalnego
 • cele społeczne
 • porządek i bezpieczeństwo
 • potrzeby techniczne.

Mieszkańcy gminy mogą decydować o wspólnych sprawach. Mają prawo do:

 • głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych
 • uczestnictwa w referendum lokalnym
 • składania pisemnych petycji
 • udziału w sesjach rady gminy/miasta
 • decydowanie o budżecie obywatelskim