Określamy podstawowe cechy i funkcje państwa

Temat: Określamy podstawowe cechy i funkcje państwa.

Cel lekcji: Poznasz podstawowe cechy i funkcje państwa.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam czym jest państwo.
 2. Wymieniam podstawowe funkcje i cechy państwa.
 3. Wyjaśniam, co to znaczy, że państwo jest suwerenne.

Żyjemy i funkcjonujemy w ramach państwa. Stało się to dla nas rzeczą naturalną i oczywistą. Nie zastanawiamy się, dlaczego doszło do powstania takiej struktury, jakie znaczenie ma w naszym życiu.

Państwo jest rodzajem organizacji, która dysponuje terytorium określonym granicami i sprawuje władzę nad ludnością. Zapewnia też ochronę w chwilach zagrożenia.

Cechy państwa:

 1. władza – możliwość kierowania zachowaniami ludzi np. wydawanie poleceń
 2. terytorium – obszar wyznaczony granicami
 3. przymusowość – środki przymusu wobec mieszkańców np. ekonomiczny – płacenie podatków, fizyczny – działalność wojska, policji
 4. suwerenność – niezależność.

Funkcje państwa:

wewnętrzne:

 • prawodawcza
 • administracyjna
 • porządkowa
 • kulturalno – oświatowa
 • socjalna
 • gospodarcza

zewnętrzne:

 • kontakty międzynarodowe
 • obrona granic.