Określamy przyczyny działalności opozycji w Polsce w latach 70 XX wieku

Klasa VIII – lekcja nr 1 dla uczniów z orzeczeniami, opiniami i cudzoziemskich.

Temat: Określamy przyczyny działalności opozycji w Polsce w latach 70 XX wieku.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny działalności opozycyjnej w Polsce.
  2. Podaję przykłady działalności opozycyjnej w Polsce.
  3. Wymieniam znane postaci związane z działalnością opozycyjną.

Przypomnienie wiadomości.

Sytuacja ekonomiczna w Polsce w latach 70 była bardzo trudna.

 Niektórzy „przystosowali się” do socjalistycznej rzeczywistości, aktywnie uczestnicząc w budowie nowego ustroju, i tym żyło się w PRL dobrze i wygodnie. Większość odczuwała jednak zarówno trudności dnia codziennego, jak i przykre konsekwencje funkcjonowania w państwie totalitarnym (o czym mówiliśmy na poprzednich lekcjach).

Wszystkie te działania musiały doprowadzić do niezadowolenia społeczeństwa. W połowie lat 70. symptomy kryzysu były już bardzo widoczne. Nowe stanowiska zostały obsadzone przez osoby popierające politykę Gierka. W lutym 1976 roku dokonano zmian w konstytucji, wprowadzając zapisy o nierozerwalności przyjaźni polsko‑radzieckiej, o tym, że PZPR jest przewodnią siłą narodu, a Polska państwem socjalistycznym.

Wydarzenia z 1976 związane z pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym stały się początkiem tworzenia zorganizowanej opozycji antykomunistycznej. (ilustracja w podręczniku str. 202). Doszło do współpracy między robotnikami i intelektualistami.

Przyczyny działalności opozycyjnej w Polsce:

  1. trudna sytuacja gospodarcza w kraju
  2. represje wobec społeczeństwa

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 202 – 204.
  4. Przepisz do zeszytu informację – przyczyny działalności opozycyjnej w Polsce.
  5. Na podstawie ilustracji w podręczniku (203 ) wypisz do zeszytu 4 przykłady postaci związanych z początkiem działalności opozycji w Polsce w latach 70.

Wykonana przez uczniów praca będzie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.