Określamy przyczyny i skutki odsieczy wiedeńskiej

Temat: Określamy przyczyny i skutki odsieczy wiedeńskiej.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki konfliktu z Turkami w XVII wieku.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam 2 przyczyny wojny z Turcją.
 2. Wyjaśniam  kim był Jan III Sobieski i co się wydarzyło w 1683 r.
 3. Wyjaśniam pojęcia: odsiecz, husaria.  
 4. Wymieniam 2 skutki wojny z Turcją.

Rzeczpospolita XVII wieku.

Ilustracja 1. Rzeczpospolita XVII wieku. Wikipedia

WXVII wieku Rzeczypospolitej zagrażała również Turcja – Imperium Osmańskie.

Przyczyny wojny z Turcją:

 • zawarcie sojuszu polsko – austriackiego
 • oblężenie Wiednia przez wojska tureckie.

Ilustracja 2. Król Jan III Sobieski. Wikipedia

Królem Polski był Jan III Sobieski. Na czele Turcji stał sułtan, a armią turecką dowodził wielki wezyr.

Jan III Sobieski wyruszył z odsieczą – zbrojną pomocą, stojąc na czele polskiej husarii – ciężkiej jazdy konnej.

Ilustracja 3. Husaria polska XVII wieku. Wikipedia

Ilustracja 4. Husaria polska XVII wieku. Wikipedia

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski odniósł pod Wiedniem zwycięstwo.

Ilustracja 5/6. Odsiecz wiedeńska. Wikipedia

Skutki wojny z Turcją:

 • pokonanie wojsk tureckich i wyzwolenie Wiednia
 • załamanie się potęgi tureckiej.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Napisz w zeszycie wyjaśnienie daty 12 września 1683 r.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Napisz notatkę na temat dokonań króla Jana III Sobieskiego z podkreśleniem wydarzenia – odsiecz wiedeńska.
 4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Napisz 6 zdań w zeszycie na temat dokonań króla Jana III Sobieskiego z podkreśleniem wydarzenia – odsiecz wiedeńska.
 5. Przeanalizuj infografiki.
 6. Naucz się tego tematu.