Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją

Temat: Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki wojen ze Szwecją.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam przyczyny wojen ze Szwecją.
 2.  Wyjaśniam daty: 1605, 1627, 1629, 1635.
 3. Wiem kim był Zygmunt III Waza, Karol IX.

Zygmunt III Waza został wybrany przez szlachtę na króla Polski w 1587 r, a następnie został również królem Szwecji. W związku z tym, że był katolikiem, został pozbawiony władzy, a tron przejął Karol IX.

Ilustracja 1 Zygmunt III Waza i 2 Karol IX Wikipedia

Przyczyny wojen ze Szwecją:

 1. Dążenie króla Zygmunta Wazy do odzyskania tronu szwedzkiego
 2. Rywalizacja o przewodnictwo w rejonie Morza Bałtyckiego.

Działania:

 1. Przyłączenie do Rzeczypospolitej szwedzkiej Estonii
 2. Atak Szwedów na Inflanty
 3. 1605 r. – bitwa pod Kircholmem – zwycięstwo wojsk polsko – litewskich pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza
 4. Zawarcie rozejmu
 5. Wznowienie walk – zajęcie Inflant przez Szwedów
 6. 1627 – bitwa morska pod Oliwą – zwycięstwo polskiej floty
 7. 1629 – rozejm w Starym Targu – Szwedzi zatrzymali Inflanty
 8. 1635 – porozumienie w Sztumskiej Wsi.

Ilustracja 2/3 Wojny polsko-szwedzkie Wikipedia

Skutki wojen ze Szwecją:

 1. Zatrzymanie Inflant przez Szwecję
 2. Wycofanie wojsk szwedzkich z terytorium Pomorza i Prus Książęcych
 3. Rezygnacja z pobierania cła przez Szwedów z polskich portów.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wypisz w zeszycie 2 przyczyny wojny ze Szwecją.
 3. Utrwal lata 1627, 1629 i 1635  i wyjaśnij co się wydarzyło.
 4. Wypisz 3 skutki wojen ze Szwecją.