Określamy przyczyny powstania NSZZ Solidarność w Polsce.

Klasa VIII – lekcja nr 3 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Określamy przyczyny powstania NSZZ Solidarność w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przyczyny utworzenia NSZZ Solidarność.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny działalności opozycyjnej w Polsce.
  2. Określam przyczyny utworzenia NSZZ Solidarność.
  3. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Lech Wałęsa.

Materiał wprowadzający.

Koniec lat 70. ubiegłego wieku wyraźnie pokazał, że Polakom „nie żyło się dostatniej”, a wręcz mieli poczucie pogorszenia sytuacji życiowej. W sklepach brakowało towarów, a to, co zalegało na półkach sklepowych, było kiepskiej jakości. Od 1976 roku obowiązywała reglamentacja. Stopniowo coraz więcej towarów było dostępnych tylko na kartki. Nikogo nie przekonywała już propaganda sukcesu i codzienne informacje ukazujące się w „Trybunie Ludu” lub podawane w dzienniku telewizyjnym, że Polska jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów. Sklepy komercyjne nie były w stanie zaspokoić społecznego zapotrzebowania. Ponadto odstraszały obowiązujące w nich ceny. Inicjator budowy „dostatniej” Polski, Edward Gierek, tracił też poparcie towarzyszy partyjnych.

Kryzys wywoływał reakcję społeczną w postaci strajków. Władze próbowały ratować sytuację podwyżkami płac. Kiedy jednak w lipcu 1980 wprowadzono podwyżki cen mięsa, kolejny raz doszło do strajków. Objęły one przede wszystkim Wybrzeże, a zwłaszcza Stocznię Gdańską, w której robotnicy domagali się poprawy sytuacji ekonomicznej, powstania wolnych związków zawodowych i przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz.

Lech Wałęsa

Anna Walentynowicz

17 sierpnia w Gdańsku sformułowano 21 postulatów, które stanowiły swego rodzaju program strajkujących.

Przyczyny utworzenia NSZZ Solidarność:

  1. trudna sytuacja gospodarcza w kraju
  2. podwyżki cen na podstawowe towary
  3. brak wolności słowa
  4. niezadowolenie społeczeństwa z władzy komunistycznej
  5. zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz

17 września 1980 roku w Gdańsku utworzono Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Na jego czele jako przewodniczący stanął Lech Wałęsa. W listopadzie 1980 roku związek został zarejestrowany przez Sąd Najwyższy. Kilka miesięcy później, czyli w marcu 1981 roku, zarejestrowany został NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.