Określamy przyczyny stanu wojennego w Polsce

stan wojenny

Klasa VIII – lekcja nr 6 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Określamy przyczyny stanu wojennego w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przyczyny ogłoszenia stanu wojennego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny stanu wojennego w Polsce (4 przyczyny).
  2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski.

13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony stan wojenny w Polsce. Posiedzenie Rady odbyło się wkrótce po północy 13 grudnia. Dekret o stanie wojennym był ogłoszony wbrew prawu polskiemu.

Jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęła się fala aresztowań. W tym czasie w Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa „Solidarności”. Kiedy działacze powrócili do hotelu, zostali aresztowani. Ci, którym udało się uniknąć zatrzymania, rozpoczęli działalność podziemną. Aresztowanych osadzano w specjalnych ośrodkach. Nie używano zasadniczo terminu „aresztowanie”, tylko „internowanie” (przymusowe osadzanie w wybranych przez władze miejscach odosobnienia). Co ciekawe, zdecydowano się też na internowanie „dawnej władzy”, czyli m.in. Gierka i Jaroszewicza. Tym razem wobec zatrzymanych nie stosowano bicia ani wielogodzinnych przesłuchań.

Stan wojenny ogłosił Wojciech Jaruzelski, jako przewodniczący WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

stan wojenny

Ilustracja nr 1. Ogłoszenie stanu wojennego.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 212.
  4. Napisz w zeszycie informację – przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
  5. Napisz w zeszycie informację – jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski ?
  6. Naucz się tego i poprzednich tematów.

Czas do 45 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.