Określamy przyczyny stanu wojennego w Polsce

stan wojenny

Klasa VIII – lekcja nr 6

Temat lekcji: Określamy przyczyny stanu wojennego w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przyczyny ogłoszenia stanu wojennego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny stanu wojennego w Polsce (4 przyczyny).
  2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski.

13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony stan wojenny w Polsce. Posiedzenie Rady odbyło się wkrótce po północy 13 grudnia. Przeciw głosowaniu za wprowadzeniem opowiedział się członek Rady i przewodniczący PAX – Ryszard Reiff. Dekret o stanie wojennym był ogłoszony wbrew prawu, ponieważ Rada Państwa miała prawo do wydawania dekretów tylko wówczas, kiedy nie obradował Sejm, a sesja nie została zamknięta.

Jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęła się fala aresztowań. W tym czasie w Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa „Solidarności”. Kiedy działacze powrócili do hotelu, zostali aresztowani. Ci, którym udało się uniknąć zatrzymania, rozpoczęli działalność podziemną. Aresztowanych osadzano w specjalnych ośrodkach. Nie używano zasadniczo terminu „aresztowanie”, tylko „internowanie” (przymusowe osadzanie w wybranych przez władze miejscach odosobnienia). Co ciekawe, zdecydowano się też na internowanie „dawnej władzy”, czyli m.in. Gierka i Jaroszewicza. Tym razem wobec zatrzymanych nie stosowano bicia ani wielogodzinnych przesłuchań.

Stan wojenny ogłosił Wojciech Jaruzelski, jako przewodniczący WRON.

stan wojenny

Ilustracja nr 1. Ogłoszenie stanu wojennego.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 212.
  4. Napisz w zeszycie informację – przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
  5. Napisz w zeszycie informację – jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski ?
  6. Naucz się tego i poprzednich tematów.

Czas do 45 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.