Określamy przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej – podsumowanie wiadomości

Pałac w Petersburgu

Klasa VI – lekcja nr 4 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Określamy przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej – podsumowanie wiadomości.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane okoliczności – przyczyny, które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam przyczyny upadku Rzeczpospolitej (6 przyczyn wewnętrznych i 2 zewnętrzne ).

Wprowadzenie do tematu – ciekawostka.

Była późna jesień 1797 roku. W Pałacu Marmurowym w ówczesnej stolicy Rosji – Petersburgu panowała cisza. Ogromny budynek, cały zbudowany z różnych gatunków drogocennego marmuru, sprowadzanego z najodleglejszych części Europy, zamieszkany był przez jedną osobę – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były król ogromnego, ale słabego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów – po likwidacji swojego kraju w 1795 roku zrzekł się korony i na rozkaz carycy Katarzyny II został przewieziony do stolicy Imperium Rosyjskiego. Były król chciał przed śmiercią zapisać jak najwięcej, wytłumaczyć się ze swych działań przed następnymi pokoleniami Polaków, zachować w pamięci minione wydarzenia. Pamiętnik stale się rozrastał i liczył już 10 tomów zapisanych.

Pałac w Petersburgu

Ilustracja nr 1. Nabrzeże Pałacowe w Petersburgu, 2012, fotografia, licencja: CC BY-SA 3.0

W XVIII wieku Rzeczpospolita otoczona była przez trzech potężnych sąsiadów. Od wschodu graniczyła z Cesarstwem Rosyjskim, rządzonym przez Katarzynę II . Na południu znajdowało się rosnące w siłę Cesarstwo Austriackie, w którym panowała cesarzowa Maria Teresa i jej syn Józef II. Od zachodu i północy państwo polsko‑litewskie graniczyło z Prusami. Kraj ten był o wiele mniejszy od Rzeczypospolitej, ale miał olbrzymią armię. Jego władca Fryderyk II był najbardziej zainteresowany zagarnięciem części ziem polskich. Jedynym sąsiadem, który wówczas nie zagrażał polskim granicom i nie uznał rozbiorów była Turcja.

Dla wielu obywateli Rzeczypospolitej rozbiory były wielką tragedią. Dlatego w następnych latach podejmować będą działania w celu odbudowania niepodległego państwa polskiego. Uda się to dopiero po 123 latach.

Polecenia dla uczniów do wykonania: Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.

Uwagi do kartkówki:

 1. nie wszyscy uczniowie zapoznali się z moimi informacjami
 2. nie wszyscy uczniowie czytali polecenia ze zrozumieniem
 3. nie wszyscy uczniowie przesłali odpowiedzi w sposób jaki określiłam ( nie wymagałam robienia i przesyłania zdjęć! Nie wymagałam pisania odpowiedzi z kartkówki w zeszytach ! ).
 4. nie wszyscy uczniowie przesłali odpowiedzi w określonym czasie (o tym wszystkim byliście wcześniej poinformowani.)

Gr. 5 – kartkówka modyfikowana

 1. Stanisław Małachowski – 1p
 2. 1772 – Rosja, Austria, Prusy – 2p (1p – rok, 1p – wszystkie państwa)
 3. klęską, Austria, znosiła wolną elekcję, kosy – 4p
 4. Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski – 2p
 5. Tadeusz Kościuszko – 1p
 6. uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Targowica, bitwa pod Racławicami, trzeci rozbiór Polski – 4p

14p – 13p – 5

12,5p – 10,5p -4

10p – 7p – 3

6,5p – 4,5p – 2

4p – 0p – 1