Określamy przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego

Temat: Określamy przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego.

Cele lekcji: Poznasz przyczyny jednego z ważniejszych wydarzeń drugiej wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Przedstawiam założenia planu „Burza”.
 2. Wiem co się wydarzyło na przełomie 1943/1944 i 1.08.1944 r.
 3. Wymieniam przyczyny wybuchu powstania Wyjaśniam rolę AK.
 4. Wiem kim byli Tadeusz Komorowski, Antoni Chruściel.
 5. Wyjaśniam pojęcia: PPP, AK, plan „Burza”, Szare Szeregi, godzina „W”.

Na przełomie 1943/ 1944 r. został opracowany plan „Burza”. Zakładał on włączenie się oddziałów AK w wyzwolenie ziem II RP we współpracy z Armią Czerwoną i utrzymanie wschodniej granicy w przedwojennym kształcie. Nie znano ustaleń konferencji teherańskiej. Plan ten był militarnie wymierzony przeciwko Niemcom, a jednocześnie miał chronić przed rozszerzaniem wpływów Sowietów.

Ilustracje 1-4. Plan Burza. Wikipedia

Działania podjęte w ramach realizacji planu „Burza:

 1. utworzenie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – walka z UPA i Niemcami
 2. przeprowadzenie akcji „Ostra Brama” – polscy żołnierze przy współudziale Armii Czerwonej zdobyli Wilno.

Podjęte działania zakończyły się klęską. NKWD po zakończeniu walk aresztowało i mordowało polskich żołnierzy AK. Kresy Wschodnie zostały utracone na rzecz ZSRS, a niepodległość Polski była zagrożona.

Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego:

 1. niepowodzenie planu: „Burza”.
 2. utrata Kresów Wschodnich
 3. mordowanie polskich żołnierzy AK
 4. zagrożenie niepodległości Polski
 5. tworzenie z inicjatywy Stalina ośrodka władzy komunistycznej w Lublinie
 6. zbliżanie się frontu wschodniego
 7. ewakuacja niemieckiej administracji z Warszawy

1.08.1944 r. godz. W (17.00) – wybuch powstania w Warszawie.

 Komendantem głównym AK był gen. Tadeusz Komorowski. Bezpośrednim dowódcą powstania został płk. Antoni Chruściel ps. „Monter”.

Ilustracje 5-6.Tadeusz Komorowski/ Antoni Chruściel. Wikipedia